SZENTENDRE    AA  hososz k      Matasz PMSZ Logo KICSI

Az egyesület

 A Sportegyesület tevékenysége

Egyesületünk 2005-ben alakult. Alapvető célkitűzésünk, hogy segítsük a laktanyában dolgozó valamint a kiképzésen résztvevő hivatásos, szerződéses és hallgatói állományt fizikai felkészültségének megteremtésében és szinten tartásában, és lehetőséget biztosítsunk ezen állomány, illetve családtagjaik egészséges életmódra neveléséhez. Lehetőségeinkhez mérten több szakosztályban is biztosítjuk a magas színvonalú utánpótlás nevelést.A sportegyesület felépítése IDE kattintva megtekinthető!

Minden évben sikeresen készítjük fel sportolóinkat a Magyar Honvédség és civil szervezetek által rendezett versenyekre, (mezei futó bajnokság, háromtusa bajnokság, Bécs-Pozsony-Budapest Maraton, BSI futóversenyek, stb.) illetve több magas színvonalú verseny szervezését valósítjuk meg (Hősök vére emlék és teljesítménytúra, Kinizsi labdarúgó - lábtenisz - futó - horgász - kupák, stb.), ahol versenyzőink szintén eredményesen szerepelnek.

A sportegyesületünk tagjai részére atlétikapálya, 2 db műfüves focipálya, egy nagyméretű füves focipálya, sportcsarnok, konditerem, külső tornakert, szauna és egy 25m-es uszoda biztosítja a felkészülést a versenyekre és a rekreációt.

Szakosztályainkba szívesen fogadjuk a régió sportolni vágyó gyerek és felnőtt lakosságát. Aki szeretne hozzánk csatlakozni, vagy programjainkról többet megtudni, érdeklődjön a KAPCSOLAT menüpontban található elérhetőségeinken.

 A Sportegyesület célja

 • a tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése; 
 • tagjai, valamint a szentendrei honvédségi bázison szolgálók sporttevékenységének biztosítása, a rendszeres testedzés és sportolás feltételeinek garantálása, versenyek, tanfolyamok szervezése; 
 • közös érdekeik védelme; 
 • a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
 • tevékeny részvétel az egészséges életmódra nevelésben;
 • a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a spor-tolási, testedzési lehetőségek megteremtése, szabadidősportjának segítése; 
 • sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.

A Sportegyesület alapvető feladatai

 • minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely az egyének testkultúrájának fejlesztését szolgálja; 
 • szabadidős sporttevékenység szervezése, tagjai tevékenységének szükség szerinti összehangolása; 
 • közreműködés a szabadidősport szakembereinek képzésében, továbbképzésében, ilyen képzések szervezése; 
 • tagjai közös érdekeinek képviselete és védelme; 
 • sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken, egyéb szabadidős sportversenyeken való részvétel; 
 • szolgáltatások nyújtása a tagoknak és a sportegyesület céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek; 
 • tevékeny közreműködés a sportobjektum működtetésében, állagmegóvásában, fejlesztésében, a sporteszközök fenntartásában; 
 • tagjai munkájának segítése, egyes feladatainak közös szervezetben történő ellátása; 
 • a Sportegyesületben tagsági viszonnyal rendelkezők sportbeli képzése, korszerű felkészülésének biztosítása, házi és nyílt sportesemények, versenyek, bajnokságok szervezése; 
 • tagjai és egyéb, sportban érdekelt gazdálkodó szervezetek szorosabb kapcsolatának elősegítése; 
 • együttműködés oktatási intézményekkel és sportszervezetekkel;
 • A Sportegyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakozásának elősegítése, a sportegyesület hagyományainak ápolása; 
 • kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató külföldi sportegyesületekkel, szervezetekkel;
 • a közhasznú célok megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási, oktatási, marketing és egyéb tevékenység folytatása; 
 • az országos sportági szakszövetség, valamint a helyi és területi szövetség céljai megvalósításának elősegítése, munkájuk támogatása; 
 • a MH Altiszti Akadémián kialakuló szabadidős csoportok, szervezetek működésének támogatása, irányítása, szervezése.


 

BEJELENTKEZÉS

Címünk:
2000 Szentendre,

Dózsa Gy. út 12-14.
Bankszámlaszám:
Unicredit Bank

10918001-00000084-53310006
Adószám:
18709728-1-13
Nyilvántartási szám:
13-02-0004367

 

ALAPSZABÁLY

HOSOSZ hírek

Az eseménynaptárban feltüntetett időpontok
TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK!!!
A meghirdetett események pontos időpontjáról kérjük érdeklődjön telefonon, e-mailben
vagy kövesse a megjelenő tájékozatókat itt a weboldalon és a Facebook-on!!!

 

ESEMÉNYNAPTÁR